Категорије

TRADICIONALNO POKROVITELJSTVO ALEKSANDRA II KARAĐORĐEVIĆA

3. Međunarodni sajam konzervacije i restauracije kulturne baštine – „BAŠTINA 2012“
Carska palata – Sremska Mitrovica / 25. – 27. oktobar 2012.

Višegodišnjom saradnjom i zajedničkim radom ova dva udruženja Inicijative za Kraljevinu Srbiju i Kulturnog foruma – udruženja po uzoru na slične institucije u Evropi i ulozi organizacija civilnog društva i nezavisnih inicijativa u zaštiti kulturnog nasleđa i ove gorine se održava III Međunarodni sajam konzervacije i restauracije kulturne baštine- BAŠTINA 2012 / “Carska palata” Sremska Mitrovica / od 25. – 27. oktobra 2012. godine.Sajam se već tradicionalno treću godinu održava pod pokroviteljstvom Njegovog Kraljevskog Visočanstva Prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića.

U okviru KULTURNOG FORUMA formiran je još 2008. godine osnovan CENTAR ZA DVORCE koji se bavi istraživanjem, praćenjem obnove i revitalizacije dvoraca i letnjikovaca, kao i samostalnim učešćem na projektima zaštite kulturnog nasleđa rad poboljšanja opšteg stanja u kulturi i kulturne ponude uopšte.

Ggrad Sremska Mitrovica ispod svojih ulica i kuća krije tragove nekada raskošnog i moćnog rimskog grada Sirmium, koji je nastao pre 7000 godina i zahvaljujući svom geografskom položaju uvek bio u centru ekonomskih i kulturnih zbivanja. Dakle, važnost geografskog položaja utvrđena je još u antičko vreme, kada je za vreme Rimljana ovaj grad predstavljao značajan centar i važnu saobraćajnu raskrsnicu i zbog toga je I odabran za održavanje ovog sajma.
Sajam je namenjen naučnicima i stručnjacima iz oblasti zaštite kulturnih dobara, istorije umetnosti, arhitekture,urbanizma,prostornog planiranja ekonomije, marketinga, turizma i drugih naučnih oblasti, konzervatorima, restauratorima, arheolozima, predstavnicima državnih institucija,lokalnih uprava i samouprava, proizvođačima građevinskog materijala i sredstava za zaštitu,fondacijama, potencijalnim investitorima, ali i vlasnicima dvoraca i starih zgrada.
Takođe, i posetiocima će biti omogućen pristup praktičnim demonstracijama i prezentacijama kako bi se mogli upoznati sa mngim tradicionalnim materijalima i tehnologijama koja se koriste u konzervaciji i restauraciji, kao i onim potpuno novim.

Sajam obuhvata sledeće oblasti:

Tehnologije i tehnike za restauraciju, Materijale za restauraciju i hemijske proizvode, Opremu i alate za konzervaciju, Materijale za obnovu, Inventarske metode, arhivsku građu, istraživačke studije i inovacije, Zaštitu istorijskih objekata, Restauraciju vrtova, Zanate, Publikacije i specijalizovane časopise, Tematske izložbe…

Zvanični jezici Konferencije:
Srpski i engleski

Sajam obuhvata poslovne i stručne aktivnosti:

• 3. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: “Uticaj antičkog nasleđa na razvoj kulturnog turizma Posavine”;
• Okrugli sto: “Savremene tehnologije i rešenja u zaštiti arhivske građe”
• Promocija kulturne baštine grada partnera;
• Promocije, prezentacije, predavanja…

Leave a Reply