Категорије

МОНАРХИЈА КРСНО ИМЕ СРБИЈЕ


ИЗРАДИЛИ СМО ПРОЈЕКТЕ…

Основали смо oпшту задругу, сачинили смо пројекте: Водовод Тпопла- Крћевац, Пут српске коњице, Монархистички центар, Српско-руска црква у Крћевцу направили сајт www.topolaroyal.net заједно СА ЗАВОДОМ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
КРАГУЈЕВАЦ и конкурисали за дигитализацију овог пројекта. Приказали смо овим све културно историјске споменике на територији Општине Топола и приказали свету Евидентирали под важну културну заштиту Пут српске коњице и Чесму Кнеза Александра Карађорђевића у Крћевцу где су Карађорђевићи живели.
Штампали смо промотивне плакате, флајере, грбове о монархији.Направили смо facebook sabora monarhista и добили велики број пријатеља у свету. Били смо ометани десетне пута и подизали смо се увек поново од почетка и данас се види да смо упорни да идемо даље…

Leave a Reply